Wie zijn erbij betrokken?

(Klik op een naam om de uitleg te zien. Klik nogmaals op de naam om de uitleg weer te verbergen)

Betrokkenen bij het legaliseringsproces zijn:

De Beheerstichting De Molenpolder is in 2002 opgericht om de gemeenschappelijke voorzieningen op het park te beheren, zoals de paden, de verlichting en de riolering. Daarnaast is ze er ook om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen. De Beheerstichting is dan ook de voor de hand liggende vertegenwoordiger van het park in het legalisatieproces.

 • Gwendolyn Kan, Voorzitter
 • Heleen Ransijn, Secretaris
 • Fred Boon, Penningmeester
 • Renée Eek, Legalisatie Molenpolder
 • Piet Hennipman, Onderhoud en ondersteunende zaken

Voor alle leden zijn de bestuurstaken nevenactiviteiten die zij op basis van vrijwilligheid uitvoeren.
Het email-adres van de Beheerstichting is molenpolder@xs4all.nl

Oorspronkelijk was alle grond op het park in eigendom bij de familie De Graaf. Tegenwoordig is deze familie nog altijd eigenaar van 28 van de 88 percelen. Ze is daarmee een belangrijke partij in de legalisatie. Twee leden van de familie zijn dan ook in het bijzonder heel nauw bij het traject betrokken.

Om de bewoners van het park zo goed mogelijk te betrekken in het hele traject is in mei 2011 de draagvlakgroep opgericht. Dit is een groep bewoners die bestuur en bewoners met raad en daad bijstaat in het legalisatieproces. In de draagvlakgroep zitten zowel eigenaars als pachters.
Wat heeft de draagvlakgroep tot dusver gedaan:

 • Bewoners benaderd over betaling architect-bijdrage aan legalisatie
 • Meegewerkt met de landmeter
 • Meegedacht met bestuur en bewoners als dit nodig was
 • Aan deze website gewerkt

Wie zitten er in: Loekie, Jos, Clarisse, Yvonne, Petra, Lilibert, Arjan. Vanuit het bestuur: Renée en Heleen.

Mocht u zelf ergens verstand van hebben: schroom dan niet om uw advies of hulp aan te bieden aan de draagvlakmensen! Alle medewerking van bewoners is van harte welkom!

(Klik hier voor meer info)

Nadat het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen en Omgeving is vastgesteld, is het doel van de vereniging Rondom Maarsseveen daarmee in feite bereikt. Vanaf dat moment is ieder park zelf verantwoordelijk voor hun eigen legalisering - binnen de planperiode tot mei 2018.
De parkvertegenwoordigers vinden dat we in deze fase “samen sterker staan”. We hebben elkaar nodig. Gedurende het hele legalisatieproces. Tijdens de laatste ledenvergadering van de vereniging rond 2009 is daarom het Platform Parken Rondom Maarsseveen opgericht. Ieder park is in dit platform vertegenwoordigd.

Het doel van het platform is:

 • Elkaar adviseren en steunen bij de voortgang van het hele traject tot woonbestemming.
 • Gebruik maken van elkaars kennis.
 • Overleg met de gemeente.
 • Door samenwerking kosten besparen.

Het legalisatietraject vraagt om kennis en expertise die we zelf als park lang niet altijd in huis hebben. Daarom werkt architect Annet Noyons (in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Plein 06) voor ons aan de legalisatie.

"Mijn uitdaging is mensen bewust maken wat ruimte met je doet en aangeven hoe ruimtelijkheid werkt. Wij stellen ons de vraag wat de functie is van een ruimte, wat je er doet, en hoe je die zo kan maken dat hij past bij jou als persoon, bedrijf, gezin of andere vorm van leefgemeenschap."

Vanuit de gemeente Stichtse Vecht zijn de ambtenaren Tom van Es en Sander Haak bij het legalisatietraject betrokken.