De procedure stap voor stap

Procedure Legalisering Molenpolder

Het proces van legalisering gebeurt in 5 fasen. Wanneer de ene fase is afgerond en goedgekeurd, begint de volgende fase. Hieronder staan de fasen kort beschreven en daaronder zijn de stappen van de fasen punt voor punt uitgewerkt. Zo kunt u precies zien waar we nu zijn en wat er op stapel staat.

Fase 0 – voorfase
= KLAAR!

De gemeente heeft een oplossing opgenomen in het bestemmingsplan. Park Molenpolder en het Platform hebben uitgezocht hoe dit gerealiseerd kan worden en een stappenplan gemaakt. Er is een architect gekozen en ook zij heeft een stappenplan gemaakt en contact met de gemeente.

Fase 1 – van voorbereiding via inrichtingsplan naar principe-akkoord
= 80% gedaan

Park Molenpolder en de bewoners zorgen voor het precies in kaart brengen van het park en hun chalets met foto’s en de landmeter. We hebben de architect ingehuurd. Deze maakt een definitief inrichtingsplan met oplossingen voor zaken die moeten worden aangepast. We vragen een principe akkoord aan de gemeente.

Fase 2 –bouwbesluit en controle
= 40 % gedaan

De gemeente zorgt in overleg met de architect voor een hanteerbare controlelijst met de eisen die het Bouwbesluit stelt aan de chalets. Die lijst maakt duidelijk wat er daadwerkelijk aan chalets aangepast moet worden. Nu kunnen we met onze chalets aan de slag.

Fase 3 – uitvoering van de aanpassingen op park-, perceel- en chaletniveau
= 0% gedaan

Park onderdelen en chalets worden nu daadwerkelijk aangepast zodat ze voldoen aan de voorwaarden. De gemeente controleert chalets die klaar zijn in groepjes van 8. Hierna volgt een nacontrole. Na deze nacontrole dienen de laatste zaken te worden aangepast.

Fase 4 – aanvragen bestemmingswijziging
= 0 % gedaan

De architect maakt een inrichtingskaart en toelichting van de nieuwe situatie, na alle aanpassingen. Met deze stukken wordt de bestemmingswijziging aangevraagd. College van B&W besluit hierover. Daarna volgen procedures waarbij beroep kan worden aangetekend door omwonenden, Provincie en Rijk. Maar, dit beroep hadden ze eigenlijk al in 2008 moeten doen, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn.

Fase 5 – we zijn legaal
= 35 % gedaan

Er is een bestemmingswijziging en onze chalets zijn officieel legaal!

We zijn nu woonwijk Molenpolder!