De Veenhoeve heeft woonbestemming!

In een eerder bericht konden wij u al melden dat de Veenhoeve in november vorig jaar officieel woonbestemming had aangevraagd bij het College van B&W van de Gemeente Stichtse Vecht en dat deze aanvraag door het College unaniem was goedgekeurd. De wettelijk verplichte termijn waarin de plannen ter inzage liggen en waarin er mogelijk bezwaren kunnen worden ingediend tegen de aanvraag liep af op 30 december. Op die datum waren er geen gegronde bezwaren ingediend. Hierdoor werd het besluit van het College op dat moment definitief. Er volgt in zo´n geval nog wel een periode waarin er beroep kan worden aangetekend bij de Raad van State. Dit is echter niet gebeurd.

Als eerste van de parken aan de Westbroekse Binnenweg heeft de Veenhoeve daarmee woonbestemming gekregen. Voor de gezamenlijke parken, waaronder ook de Molenpolder, is dit goed nieuws! Met de unanieme goedkeuring van de aanvraag heeft het College van B&W ook laten zien dat de gemeente Stichtse Vecht positief staat tegenover legalisatie van onze parken.

Comments are closed.