Update legalisatie

Molenpolder: stagnatie door bijgebouwen
Al geruimte tijd stagneert de legalisatie vanwege een probleem met de bijgebouwen (schuren) op sommige percelen. Er is gezocht naar een oplossing die zoveel mogelijk schuren spaart, maar dat heeft een hoop tijd gekost. Na veel zoeken is een formulering gevonden van de in het bestemmingsplan en in de wet opgenomen regels die zo goed mogelijk aan dit doel beantwoordt. Dit lost een deel van de problemen op maar niet allemaal.

Als de architect de inrichtingstekening van het park afmaakt volgens deze gegevens kan er een principe-akkoord komen voor de inrichting van park en percelen. Als dit er is moet er een samenwerkingsovereenkomst getekend worden met de gemeente over de bestemmingswijziging. Als deze overeenkomst er eenmaal ligt, zijn de bouwkundige keuringen van de chalets mogelijk.

Tom en Sander, de ambtenaren die vanuit de gemeente bij het traject betrokken zijn, hebben zich actief ingezet om creatief mee te denken. Maar het mag duidelijk zijn dat er bij een ingewikkeld traject zoals de legalisatie veel onvoorziene dingen meespelen, waar we pas achter komen op het moment dat ze zich voordoen. Het verhaal met de schuren is er één van.

Veenhoeve: vertraging door keerlus hulpdiensten
Andere parken hebben intussen te maken met hun eigen ‘addertjes onder het gras’. Zo had De Veenhoeve had al meer dan een jaar geleden goedkeuring gekregen voor hun inrichtingsplan, en de bouwkundige keuringen zijn daar voorspoedig verlopen. Niets leek een legalisatie op korte termijn bij dit park nog in de weg te staan, tot bleek dat er onduidelijkheid was met betrekking tot de keerlus op het terrein voor de hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer). De opheldering hiervan blijkt een bijzonder langdurige geschiedenis, met als gevolg dat ook de Veenhoeve op dit moment nog geen woonbestemming heeft.

Vier Hoeven: binnenkort keuringen
Tegenover deze twee vertragingsberichten staat dat de Vier Hoeven sneller gaat dan eerst verwacht werd. Naar verluidt kunnen de keuringen daar binnenkort beginnen.

Comments are closed.