Dinsdag 3 april: Veenhoeve krijgt principe-akkoord!!

Beste parkbewoners,

De volgende stap is gezet. De Veenhoeve heeft afgelopen dinsdag het principe akkoord van het college gekregen.

 Gefeliciteerd Veenhoeve!!!

In deze college vergadering is ook besproken hoe de andere parken van de Westbroeksebinnenweg stuk voor stuk gaan legaliseren. Het college is positief over deze ontwikkeling.    YES!!

Wat betekent dit:

Als de Veenhoeve uitvoert wat er in het inrichtingsplan staat, dan gaat het college akkoord met de bestemmingswijziging op PARK Niveau. Dat betekent dus ook dat De Veenhoeve over enkele weken de bouwbesluitfase in gaat. De chalets worden gekeurd of de chalets aan de voorwaarden voldoen.
Meer info over de fasen zie bij “Procedure stap voor stap”.