Donderdag 29 maart: ALV van Park de Molenpolder

Op donderdag 29 maart wordt de jaarlijkse vergadering gehouden van de Raad van Eigenaren (algemeen bekend als de Algemene Ledenvergadering). Over enige tijd zal er ook nog een extra ALV worden gehouden in verband met het legalisatieproces. Deze vergadering zal tijdig aangekondigd worden.

De ALV van 29 maart begint om 19.30u in café de Molenpolder / Port Royal. De agenda is inmiddels bij alle bewoners in de brievenbus gedaan.

28 februari: Lancering van de website

Lang verwacht en nu gekomen! Op de informatie-avond van 28 februari werd ook de website www.woonwijkmolenpolder.nl gelanceerd. Petra loodste het publiek door de verschillende onderdelen heen. Op een groot scherm was het voor iedereen goed te volgen.We zeggen het het nog maar eens: u kunt zelf ook iets op de website plaatsen. Geef uw berichten, ideeën of tips door aan iemand van de draagvlakgroep of mail het aan molenpolder@xs4all.nl. In principe plaatsen wij alle bijdragen van bewoners!

28 februari: De gemeente op bezoek

Op de informatie-avond mochten wij Tom van Es en Sander Haak van de gemeente Stichtse Vecht welkom heten op ons park (klik hier voor het programma). Vanaf 7 uur liepen de bewoners al binnen en vanaf kwart over 7 moesten we zelfs stoelen bijzetten. Als organisatoren zijn wij blij met zoveel belangstelling voor de legalisatie. Uit de woorden van Tom en Sander bleek duidelijk hoe ook de gemeente voor de legalisatie gaat. Het college van B&W buigt zich deze weken over het inrichtingsplan van de Veenhoeve en binnenkort ook over ons plan. Tom en Sander bereiden de bespreking van ons inrichtingsplan in het college voor. We verwachten geen grote problemen. Er was op de avond veel ruimte voor vragen, niet alleen vanuit de zaal maar later ook individueel. Tom en Sander bleven ook na afloop nog een drankje drinken met de bewoners.