Stukken voor inrichtingsplan ingediend

Architect Annet Noyons en Koen de Boo van Plein06 hebben de tekeningen en verdere stukken van ons inrichtingsplan ingediend bij de gemeente. De komende weken zal duidelijk worden of het College van B&W hiermee akkoord gaat. We wachten in spanning af!

Park de Veenhoeve loopt voorop

Donderdag 26 januari jongstleden heeft de Veenhoeve haar inrichtingsplan ingeleverd bij de gemeente. Tom van Es en Sander Haak zullen de stukken voorbespreken met de wethouder en voorbereiden voor het college. In principe ligt er binnen 8 weken een antwoord over een principe goedkeuring. Op onze ALV weten we dus meer.