Dinsdag 13 mei: Tweede info-avond bouwbesluit-keuringen

Na de drukbezochte info-avond van 6 mei is er a.s. dinsdag, 13 mei, een ‘herkansing’ voor wie toen niet kon.Op deze avond kunnen vragen worden gesteld als:

  • Wat houdt de bouwbesluit-keuring in?
  • Waar moet je chalet aan voldoen om goedgekeurd te worden?
  • Kan ik al aangeven wanneer de keuringsmensen bij mij kunnen komen?

Ook deze avond is tussen 19.30-20.30 uur in de kantine.
De kans is groot dat 20 juni ook nog volgt. U hoort het vanzelf.

Voor wie nog niet geweest is: Wees welkom!

De checklist voor de bouwbesluit-keuringen is nog steeds HIER te vinden.

Inrichtingsplan van Park de Molenpolder goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdagmorgen 22 april, in haar laatste vergadering – het nieuwe college werd diezelfde avond geïnstalleerd – ingestemd met het inrichtingsplan voor Park de Molenpolder. We kunnen dus naar de volgende fase! Binnenkort zal de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente worden getekend. Daarna kunnen we de keuringen van de chalets gaan afspreken. Naar verwachting zullen deze in de maanden mei en juni gaan plaatsvinden.

Ook komen er op de dinsdagavonden enkele bouwbesluit-info avonden van 19.30-20.30 uur, in de kantine. De eerste heeft al plaatsgevonden op dinsdag 6 mei en werd druk bezocht. Vragen van bewoners over de bouwbesluitkeuringen zijn zoveel mogelijk beantwoord door mensen van de legalisatie-draagvlakgroep. Op dit moment is nog niet bekend wanneer precies de chaletkeuringen plaats gaan vinden, maar hiervan houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.

De Veenhoeve heeft woonbestemming!

In een eerder bericht konden wij u al melden dat de Veenhoeve in november vorig jaar officieel woonbestemming had aangevraagd bij het College van B&W van de Gemeente Stichtse Vecht en dat deze aanvraag door het College unaniem was goedgekeurd. De wettelijk verplichte termijn waarin de plannen ter inzage liggen en waarin er mogelijk bezwaren kunnen worden ingediend tegen de aanvraag liep af op 30 december. Op die datum waren er geen gegronde bezwaren ingediend. Hierdoor werd het besluit van het College op dat moment definitief. Er volgt in zo´n geval nog wel een periode waarin er beroep kan worden aangetekend bij de Raad van State. Dit is echter niet gebeurd.

Als eerste van de parken aan de Westbroekse Binnenweg heeft de Veenhoeve daarmee woonbestemming gekregen. Voor de gezamenlijke parken, waaronder ook de Molenpolder, is dit goed nieuws! Met de unanieme goedkeuring van de aanvraag heeft het College van B&W ook laten zien dat de gemeente Stichtse Vecht positief staat tegenover legalisatie van onze parken.